powiększenie
540 541
540/541 - Napęd elektromechaniczny, samoblokujący w kąpieli olejowej, z przeznaczeniem do bram przemysłowych segmento¬wych o dużych wymiarach. Występuje w 4 podstawowych wer¬sjach: 540 ze sterowaniem typu \"dead mań\". 540 BPR z wbudowa¬ną centralą umożliwiającą pracę w trybie automatycznym. 541 bez centrali oraz 541 bez centrali trójfazowy. Wszystkie modele dostęp-ne również z kołowrotem łańcuchowym

powiększenie
617
617 - szlaban elektromechaniczny przeznaczony do pracy intensywnej. Może obsługiwać ruch zarówno na małych parkingach osiedlowych, jak i na dużych parkin¬gach przy centrach handlowych lub zakładach przemy¬słowych.

powiększenie
tn_275 faac city
Warning: readfile(./szlabany/tn_275 faac city.txt): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/tabaka/domains/rast.net.pl/public_html/oferta.php on line 172

powiększenie
tn_617
Warning: readfile(./szlabany/tn_617.txt): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/tabaka/domains/rast.net.pl/public_html/oferta.php on line 172

powiększenie
tn_640
Warning: readfile(./szlabany/tn_640.txt): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/tabaka/domains/rast.net.pl/public_html/oferta.php on line 172

powiększenie
tn_950
Warning: readfile(./szlabany/tn_950.txt): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/tabaka/domains/rast.net.pl/public_html/oferta.php on line 172

powiększenie
950
950 - napęd z przeznaczeniem do drzwi automatycz¬nych uchylnych ze skrzydłem pojedynczym o cięża¬rze od 92 kg do 367 kg, z przeznaczeniem do pracy intensywnej.

powiększenie
275 faac city
275 FAAC City - słupek parkingowy - stalo¬wy cylinder o średnicy 275 mm chowający się w podłoże (9 sęk). Działa na zasadzie tłoków hy¬draulicznych (automatyczny) lub tłoka gazowego (półautomatyczny). Stosowany do kontroli ruchu w ciągach pieszo-jezdnych lub miejscach wyma¬gających szczególnego zabezpieczenia

powiększenie
640
640 - szlaban hydrauliczny przeznaczony do pracy cią¬głej i przy dużych obciążeniach. Mogą obsługiwać ruch na dużych parkingach, wielkich magazynach jak również w wielkich zakładach przemysłowych.

powiększenie
tn_940 sm 930 sf
Warning: readfile(./szlabany/tn_940 sm 930 sf .txt): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/tabaka/domains/rast.net.pl/public_html/oferta.php on line 172

powiększenie
tn_613 614
Warning: readfile(./szlabany/tn_613 614 .txt): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/tabaka/domains/rast.net.pl/public_html/oferta.php on line 172

powiększenie
tn_615
Warning: readfile(./szlabany/tn_615.txt): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/tabaka/domains/rast.net.pl/public_html/oferta.php on line 172

powiększenie
tn_620
Warning: readfile(./szlabany/tn_620.txt): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/tabaka/domains/rast.net.pl/public_html/oferta.php on line 172

powiększenie
613 614
613/614 - szlabany elektromechaniczne przeznaczone do pracy średnio-intensywnej (230V) i intensywnej (24V). Mogą obsługiwać ruch zarówno na małych parkingach osiedlowych, jak i na dużych parkingach przy centrach handlowych lub zakładach przemysłowych.

powiększenie
615
615 - szlaban hydrauliczny przeznaczony do pracy śred¬nio-intensywnej. Może obsługiwać ruch na małych par¬kingach, w niewielkich zakładach przemysłowych, war¬sztatach i magazynach. Szlaban dostępny w wersjach z ramieniem o przekroju prostokątnym, w tym również ła¬manym - przeznaczonym do niskich wjazdów.

powiększenie
940 sm 930 sf
940 SM/930 SF - napędy przeznaczone do drzwi automa¬tycznych przesuwnych ze skrzydłem pojedynczym o maksy¬malnym ciężarze do 140 kg , lub podwójnym o maksymalnym ciężarze skrzydła do 110 kg.

powiększenie
620
620 - szlaban hydrauliczny przeznaczony do pracy inten¬sywnej (620 standard) i do pracy ciągłej (620 RAPID i 620 SUPER RAPID). Występują również w obudowie ze stali nierdzewnej (642 INOX)

powiększenie
tn_540 541
Warning: readfile(./szlabany/tn_540 541.txt): failed to open stream: No such file or directory in /usr/home/tabaka/domains/rast.net.pl/public_html/oferta.php on line 172

 

 

 

 

 

 

^^